Sanat

Xuma, düzenlediği sergilerde her bir fırça darbesinde farklı öyküler anlatır.